Archív rubriky „Tábory 2013“

Zveřejněny instrukce pro III. turnus tábora

Čtvrtek, 18 července, 2013

Informace na III.turnus 2013
Rodičům byly instrukce ohledně příjezdu dětí na tábor, jejich pobytu a odjezdu odeslány také mailem na adresu, kterou uvedli v přihlášce.

Zveřejněny informace pro II. turnus tábora

Středa, 3 července, 2013

Informace na II.turnus tábora

Rodičům budou tyto informace ( dispozice) zaslány také na mail, který uvedli v přihlášce.

Informace z letních táborů 2013

Neděle, 30 června, 2013

Informace o tom, co se děje na táboře, můžete sledovat na facebooku: http://www.facebook.com/groups/355157959163/

Byly zveřejněny Instrukce pro táborníky pro 1. turnus

Pátek, 14 června, 2013

Instrukce pro táborníky – 1. turnus 2013

Termíny táborů v roce 2013 a přihláška

Pátek, 8 února, 2013

Oznamujeme, že byly stanoveny termíny táborů v roce 2013 a to následovně:

  • 29.6. – 13.7.
  • 13.7. – 27.7.
  • 27.7. – 10.8.

Cena za jeden turnus je stejná jako v loňském roce, tj. 3 600 Kč.
Vyplněnou přihlášku je možné odeslat e-mailem na info@agrorelax.cz. Lze jí zaslat také poštou na adresu SNP 144, 431 44 Droužkovice. Elektronické zaslání preferujeme. Na základě této přihlášky Vám pošleme fakturu, kterou je vhodné uhradit do konce května. Zájem o tábory je každý rok vyšší. Pokud nemůžete úhradu do konce května provést, kontaktujte nás telefonicky na tel. č. 732 762 789 a dohodněte si podmínky. Originál přihlášky potom stačí spolu s Prohlášením o bezinfekčnosti předat vedoucím při nástupu dítěte na tábor.

Doporučujeme nedávat dítěti s sebou mobil – je to zdroj nepříjemností mezi dětmi. Pokud již mobil dítě s sebou bude mít, rodiče podepsáním přihlášky souhlasí s tím, že mobil bude deponován u vedoucích. Dál je vhodné děti vybavit děti vhodným oblečením na statek, pevnou obuví, gumáky, ale i plavkami apod.

Instrukce dostanete poštou dopisem před nástupem dítěte na tábor ( 14 dní až týden) a budou zveřejněny i zde.

Dopravu dětí na tábor zajišťují rodiče (zákonní zástupci). Dítě předávají vedoucím přímo v místě konání tábora, na stejném místě si je také vyzvedávají.

Příspěvek na úhradu tábora od zamětnavatele – pokud Vám část nákladů hradí zaměstnavatel, potom k přihlášce, prosím, připojte fakturační údaje a také text, který má na faktuře být uvedený. Někteří zaměstnavatelé yžadují přesné znění, co musí být ve faktuře uvedeno, aby Vám příspěvek poskytli. Tím, že tyto údaje zašlete zároveň s přihláškou, šetříte čas sobě i nám.

Přihláška: Přihláška

Tábory v roce 2013

Pondělí, 31 prosince, 2012

Informace k táborům v roce 2013 můžete očekávat koncem ledna 2013. Najdete je pod odkazem Tábory 2013 na horní liště.