Projekt: Enviromentální výchova a osvěta prakticky na statku Špičák u Kadaně v roce 2014

29. srpna 2014 od Hana Dufková v rubrice Aktuality

Na realizaci projektu byla schválena na základě Rozhodnutí č. 44 o poskytnutí dotace Ministerstvem zemědělství ČR neinvestiční dotace ve výši 230 000 Kč a investiční dotace ve výši 70 000 Kč na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace IČ 129D012003013.

  • V rámci neinvestiční části bude pořízeno vybavení pro jezdecký sport, pro domácí zpracování mléka a pořízení a instalace boilerů na ohřev teplé užitkové vody, které budou napojeny na zdroj – fotovoltaický systém.
  • V rámci investiční části dotace bude pořízen a instalován fotovoltaický systém na ohřev teplé užitkové vody. Ten bude umístěn na střeše špýcharu. Fotovoltaické články budou vyrábět ze slunečního svitu elektrickou energii (stejnosměrný elektrický proud), který bude procházet topnými spirálami v boilerech a ty budou ohřívat teplou užitkovou vodu. Boilery jsou každý o objemu 190l a jsou celkem dva. Protože bude k dispozici větší množství vody, bude stačit ohřev vody na nižší teplotu. Dosud jsme teplou vodu vyráběli pomocí elekrické energie, odebírané ze sítě, což není levná záležitost. Tím že voda bude v létě ohřívána  pomocí energie získané ze slunce (tedy pro nás zadarmo) nebo v zimě alespoň předehřívána, ušetříme v budoucnu na finanční prostředky provozních nákladech.

Dotace činí 70% z celkových nákladů.

 

 

Jaký je Váš názor

Musíš být přihlášen k přidání hlášky.