www.agrorelax.cz – do 30.6.2012

Zde najdete kompletní obsah našich původních stránek, jejichž používání jsme k 30.6.2012 ukončili. Byly administrovány v dnes již zastaralém redakčním systému, který jeho vývojáři dál již nevyvíjejí. Protože „přetahování“ obsahu je velmi náročné a domníváme se, že vzhledem ke stáří některých informací i zbytečné, rozhodli jsme se sice všechny informace z důvodu dokumentace činnosti společnosti zachovat, ale ne jimi naplňovat obsah aktuálních nových stránek.

Kompletní obsah webu do 30.6.2012